NBCC avd Vestoppland 1974

NBCC avd Vestoppland 1974

Publisert av Johan Pauli Bjarnaberg den 19.05.23. Oppdatert 31.07.23.

Stiftelses dokument

 

1974
Initiativet til en NCC avd. ved Mjøsa kom gjennom NCC avd. Oslo. Litt pussig er det kanskje for denne avdelingen hadde selv rett i forkant store problemer. Avd. Oslo hadde på en Generalforsamling den 5. juni 1973 blitt utmeldt av NCC og hadde dannet en ny klubb ”OS CAR” . Medlemsmassen i tidligere NCC avd. Oslo var nå splittet og etter initiativ fra enkeltpersoner ble det besluttet å videreføre NCC avd. Oslo. Et interimstyre ble enige om snarest mulig å nå så mange medlemmer som mulig for å gjøre kjent at NCC avd. Oslo bestod. Et rundskriv datert 22.8.1973 ble sendt til alle man hadde fått navn og adresse på. Ca. 1 år etterpå, den 30. september 1974 hadde avdelingen i alt 104 medlemmer som hadde betalt sin kontingent. Det interimstyret som hadde blitt nedsatt i 1973 styrte klubben hele det første året. Interimstyret besto av formann Thore Lindqvist, sekretær og kasserer Gunnar Berntsen, styremedlemmer Wiggo Bergseng, Arne Krogh og Arne Juliussen.


Etter redningsaksjonen i Oslo var det altså disse personene som tok initiativet som skulle føre frem til at NCC avd. Vestoppland ble stiftet på Sveastranda Camping den 30.-31. august 1974. Bjørn J. Johansen fikk i oppdrag av NCC avd. Oslo å danne avdeling i Vestoppland. Den 30. august – 74 ble avdelingen stiftet på Sveastranda Camping. Fra Hovedstyret og avd. Oslo møtte Gunnar Berntsen, Wiggo Bergseng, Arne Juliussen, Svein Haukedal og President Thore Lindquist som ledet møtet og presenterte interimstyret i Vestoppland, som ble følgende: Formann Bjørn J. Johansen, sekretær Jens Dolva, kasserer Hans Øystein Lundby, styremedlemmer Hallvar Kjellmo og Tom Loeng. Den 31. viste Wiggo Bergseng og Gunnar Berntsen og Svein Haukedal en del kjøreøvelser, etter kjøreøvelsene tegnet 12 stk. medlemskap i avd. Vestoppland. Disse var Bjørn J. Johansen, Odd Wiklund, Oskar Nordahl, Kåre Kolby, Gunnar Hagen, Roar Hjelmtvedt, Håkon Seeberg, Odd H. Johansen, Halvar Kjellemo, Ulf Erik Solvang, Hans Øystein Lyndby og Tom Loeng.

Stiftelsesmøte 3. september 1974, Norsk Caravan Club avd. Vestoppland

Følgende blev valgt til interimstyre: Formann Bjørn J. Johansen, sekretær Jens Dolva, kasserer Øystein Lundby, styremedlem Tom Loeng og styremedlem Halvor Kjellemo. Tom Loeng tar seg av sportskomiteen, og Hallvor Kjellemo skal stå for medlemsvervingen, denne oppgaven bør for øvrig samtlige medlemmer gå inn for. Etter at klubben nå er stiftet, er det en hovedsak så snart som mulig å komme i gang med medlemsvervingen. Det bør tas sikte på å komme opp i et antall på 50 medlemmer så snart som mulig. Formannen redegjorde for de bestemmelser som gjelder for øvelseskjøring og konkurransekjøring med campingvogn. Klubben bør gå til anskaffelse av øvelsesvogn.

STARTEN 1974
 
NCC avd. Vest-Oppland  ble stiftet på Sveatranda camping i 1974


1974
Initiativet til en NCC avd. ved Mjøsa kom gjennom NCC avd. Oslo. Litt pussig er det kanskje for denne avdelingen hadde selv rett i forkant store problemer. Avd. Oslo hadde på en Generalforsamling den 5. juni 1973 blitt utmeldt av NCC og hadde dannet en ny klubb "OS CAR" .'Medlemsmassen i tidligere NCC avd. Oslo var nå splittet og etter initiativ fra enkeltpersoner ble det besluttet å videreføre NCC avd. Oslo. Et interimstyre ble enige om snarest mulig å nå så mange medlemmer som mulig for å gjøre kjent at NCC avd. Oslo bestod.
Et rundskriv datert 22.8.1973 ble sendt til alle man hadde fått navn og adresse på. Ca. 1 år etterpå, den 30. september 1974 hadde avdelingen i alt 104 medlemmer som hadde betalt sin kontingent. Det interimstyret som hadde blitt nedsatt i 1973 styrte klubben hele det første året. Interimstyret besto av formann Thore Lindqvist, sekretær og kasserer Gunnar Berntsen, styremedlemmer Wiggo Bergseng, Arne Krogh og Arne Juliussen.

Etter redningsaksjonen i Oslo var det altså disse personene som tok initiativet som skulle føre frem til at NCC avd. Vestoppland ble stiftet på Sveastranda Camping den 30.-31. august 1974. Bjørn J. Johansen fikk i oppdrag av NCC avd. Oslo å danne avdeling i Vestoppland. Den 30. august – 74 ble avdelingen stiftet på Sveastranda Camping. Fra Hovedstyret og avd. Oslo møtte Gunnar Berntsen, Wiggo Bergseng, Arne Juliussen, Svein Haukedal og President Thore Lindquist som ledet møtet og presenterte interimstyret i Vestoppland, som ble følgende:
Formann                    Bjørn J. Johansen,
sekretær                    Jens Dolva,
kasserer                     Hans Øystein Lundby,
styremedlemmer    Hallvar Kjellmo
                                    Tom Loeng.


Den 31. viste Wiggo Bergseng og Gunnar Berntsen og Svein Haukedal en del kjøreøvelser, etter kjøreøvelsene tegnet 12 stk. medlemskap i avd. Vestoppland.  Disse var:   Bjørn J. Johansen, Odd Wiklund, Oskar Nordahl, Kåre Kolby, Gunnar Hagen, Roar Hjelmtvedt, Håkon Seeberg, Odd H. Johansen, Halvar Kjellemo, Ulf Erik Solvang, Hans Øystein Lyndby, Tom Loeng.

Stiftelsesmøte 3. september 1974, Norsk Caravan Club avd. Vestoppland

Følgende blev valgt til interimstyre:
Formann            Bjørn J. Johansen
sekretær            Jens Dolva
kasserer             Øystein Lundby
styremedlem     Tom Loeng
styremedlem     Halvor Kjellemo.

Tom Loeng tar seg av sportskomiteen, og Hallvor Kjellemo skal stå for medlemsvervingen, denne oppgaven bør for øvrig samtlige medlemmer gå inn for. Etter at klubben nå er stiftet, er det en hovedsak så snart som mulig å komme i gang med medlemsvervingen. Det bør tas sikte på å komme opp i et antall på 50 medlemmer så snart som mulig. Formannen redegjorde for de bestemmelser som gjelder for øvelseskjøring og konkurransekjøring med campingvogn. Klubben bør gå til anskaffelse av øvelsesvogn.

1974 / 1975
Klubbens interimstyre ledet klubben frem til Klubbens første Generalforsamling 7. Desember 1974.
Her ble følgende personer valgt inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Vestoppland:
Leder                      Ragnar Pettersen,
Nestleder                Odd Wiklund,
Sekretær                 Kasper Pettersen,
Kasserer                  Thorbjørn Thorvik,
Styremedlem           Willy Lindokken,
Varamedlemmer      Sigurd Wolheim
                                Roar Hjelmtvedt.


Dette styret sitter til en ekstraordinør Generalforsamling i den 17. juni 1975.Her blir igjen Bjørn J. Johansen valgt til klubbens leder.
Klubbens faste møtested er Cafena.